Links

Direktoratet for FødevareErhvev:
ferv.fvm.dk

Erhvervs- og Boligstyrelsen:
boligejer.dk

Klagenævnet for Ejendomsformidling:
ejendomsmaeglernaevnet.dk

Juridisk Kursuscenter:
juridiskkursuscenter.dk

Retsinformation:
retsinformation.dk

OIS – Den Offentlige Informationsserver:
ois.dk

Disciplinærnævn for ejendomsmæglere:
dnfe.dk

Danmarks Domstole:
domstol.dk

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen:
eogs.dk

Erhvervs- & Byggestyrelsen – Love:
ebst.dk/love

Plansystem.dk – matrikelkort, lokalplaner:
plansystemdk.dk

Kort- og Matrikelstyrelsen:
kms.dk

Kort- og Matrikelstyrelsens Matrikelinfo:
mingrund.dk

Danmarks Miljøportal:
kort.arealinfo.dk

SKAT:
skat.dk

Det digitale byggearkiv:
weblager.dk

Fredede og bevaringsværdige bygninger:
kulturarv.dk/fbb/index.htm

Offentlig ejendomsvurdering:
vurdering.skat.dk

Køb af ejendomsdatarapport:
ejendomsdatarapport.dk

SAMARBEJDSPARTNERE:

Plass Data:
plass.dk

C&B Systemer A/S:
cb.dk

Kommunikationsrådgiver Hanne Wick:
wickkommunikation.dk

ITIDE A/S, leverandør af administrationssystemet til hjemmesiden, Ajour CMS:
itide.dk