Skip to main content

Links

Erhvervsstyrelsen:
erst.dk

Landbrugsstyrelsen:
www.lbst.dk

Klagenævnet for Ejendomsformidling:
ejendomsmaeglernaevnet.dk

Disciplinærnævn for ejendomsmæglere:
erhvervsstyrelsen.dk/disciplinaernaevnet-for-ejendomsmaeglere

Retsinformation:
retsinformation.dk

Danmarks Domstole:
domstol.dk

OIS – Den Offentlige Informationsserver:
ois.dk

Plandata:
planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

Geodatastyrelsen (matrikelkort)::
gst.dk

Geodatastyrelsen (min grund)::
mingrund.gst.dk

Danmarks Miljøportal:
arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution

Det digitale byggearkiv:
weblager.dk

Fredede og bevaringsværdige bygninger:
kulturarv.dk/fbb/index.htm

Offentlig ejendomsvurdering:
vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering

Køb af ejendomsdatarapport:
boligejer.dk/ejendomsdatarapporten/0/8

SAMARBEJDSPARTNERE:

C&B Systemer A/S:
cb.dk

Kommunikationsrådgiver Hanne Wick:
wickkommunikation.dk

ITIDE A/S, leverandør af administrationssystemet til hjemmesiden, Ajour CMS:
itide.dk