Om EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION

Som nævnt i introduktionen er Ejendomsmæglernes Landsorganisation en dansk ejendomsmæglerforening, der har eksisteret siden 1977.
EL har som hovedformål

At varetage medlemmernes og branchens interesser i forhold til politiske beslutninger, medvirke ved høringer og i udvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning, udarbejdelse af regelsæt og videre uddannelse af vore medlemmer.

At sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL's medlemmer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.