• Velkommen til Ejendomsmæglernes
    Landsorganisation
  • Ejendomsmæglernes landsorganisation
    har eksisteret siden 1977

Prisliste

Oversigt medlemskategorier og priser pr. 01.01.2020:

Priser:

Gebyr for indmeldelse til GELO: kr. 8.500,- pr. forretningssted for nye medlemmer.

EL Kontingent:

Grundbeløb pr. forretningssted kr. 8.000,00 + moms
Tillæg 1 – 4 ansatte kr. 3.000,00 + moms
Tillæg 5 – 8 ansatte kr. 6.000,00 + moms
Tillæg ved mere end 8 ansatte kr. 10.000,00 + moms
Senior/passive tidligere medlemmer kan fortsætte medlemskabet uden beregning, dog med
egenbetaling for deltagelse i arrangementer.
Beløbet dækker perioden 01.01. til 31.12. og betales halvårligt i marts og
september.

GELO Forsikringspræmie:
A medlem kr. 11.000,00 ingen moms (forretningsindehaver med registrering)*
B medlem kr. 5.500,00 ingen moms (medindehaver med registrering eller ansat ejendomsmægler)
Øvrige ansatte er medforsikret uden beregning.
Forretningsindehavere/indehavere af selskaber uden registrering som ejendomsmægler,
skal underskrive en selvskyldnerkautionserklæring til afdækning af evt. krav mod forretningsstedet.
Beløbet dækker for perioden 01.01 til 31.12. og betales helårligt i april.

Elitemæglerordning:
Er du elitemægler opnår du 25 % rabat på forsikringspræmien.
For at opnå elitemæglerstatus kræves det, at man har været medlem af foreningen i et
fuldt kalenderår og have haft 5 sammenhængende år med registrering som ejendomsmægler uden ”skader”.
Det er tillige et krav, at betalingsfrister for indbetaling af kontingent samt
forsikringspræmie overholdes.

Formularafgift til DE for brug af formularer er inkluderet i medlemskabet af EL!

*= Der betales altid fuld pris for 1. ansatte ejendomsmægler, såfremt indehaver af
forretningsstedet IKKE er registreret ejendomsmægler!

Ejendomsmæglernes Landsorganisation – EL & GELO

Bredgade 5A
4653 Karise

Tlf.nr.: 2087 2823
Mailadresse: info@elo-maegler.dk


CVR 86939754

© Copyright – All rights reserved.

Til top