Prisliste

Oversigt medlemskategorier og priser pr. 01.01.2019:

Priser:

Gebyr for indmeldelse til GELO: kr. 6.250,- pr. forretningssted for nye medlemmer.

EL Kontingent:

Grundbeløb pr. forretningssted kr. 7.500,00 + moms
Tillæg 1 – 4 ansatte kr. 3.000,00 + moms
Tillæg 5 – 8 ansatte kr. 6.000,00 + moms
Tillæg ved mere end 8 ansatte kr. 10.000,00 + moms
Senior/passive tidligere medlemmer kan fortsætte medlemskabet uden beregning, dog med
egenbetaling for deltagelse i arrangementer.
Beløbet dækker perioden 01.01. til 31.12. og betales halvårligt i marts og
september.

GELO Forsikringspræmie:
A medlem kr. 10.500,00 ingen moms (forretningsindehaver med registrering)*
B medlem kr. 5.250,00 ingen moms (medindehaver med registrering eller ansat
ejendomsmægler)
Øvrige ansatte er medforsikret uden beregning.
Forretningsindehavere/indehavere af selskaber uden registrering som ejendomsmægler,
skal underskrive en selvskyldnerkautionserklæring til afdækning af evt. krav mod
forretningsstedet.
Beløbet dækker for perioden 01.01 til 31.12. og betales helårligt i april.

Elitemæglerordning:
Er du elitemægler opnår du 25 % rabat på forsikringspræmien.
For at opnå elitemæglerstatus kræves det, at man har været medlem af foreningen i et
fuldt kalenderår og have haft 5 sammenhængende år med registrering som ejendomsmægler
uden ”skader”.
Det er tillige et krav, at betaling

Formularafgift til DE for brug af formularer er inkluderet i medlemskabet af EL!

*= Der betales altid fuld pris for 1. ansatte ejendomsmægler, såfremt indehaver af
forretningsstedet IKKE er registreret ejendomsmægler!