Prisliste

PRISLISTE 2018

Indmeldelsesgebyr: kr. 6.250,- pr. forretningssted.

Årlige omkostninger består af:

Kontingent Ejendomsmæglerforening (inkl. formularafgift):
Grundbeløb pr. forretningssted: kr. 7.500 + moms
Tillæg 1 – 4 ansatte: kr. 3.000 + moms
Tillæg 5 – 8 ansatte: kr. 6.000 + moms
Tillæg 9 – ? ansatte: kr. 10.000 + moms

Forsikring:
A medlem kr. 12.000 momsfri (forretningsindehaver)
B medlem kr. 6.000 momsfri (medindehaver eller ansat ejendomsmægler)

Hvis indehaver af forretningsstedet IKKE er registreret ejendomsmægler, da betales fuld pris for 1. ansatte ejendomsmægler. Øvrige ansatte er medforsikret uden beregning.
Indehavere uden registrering som ejendomsmægler, skal underskrive en selvskyldnerkautionserklæring til afdækning af evt. krav mod forretningsstedet.

Elitemæglere får 25 % rabat på forsikringen:
Elitemæglerstatus opnås, når man har været medlem af foreningen i et fuldt kalenderår, og man har haft 5 sammenhængende år med registrering som ejendomsmægler uden ”skader”.
Betalingsfrister for kontingent og forsikring skal desuden være overholdt.

Seniorer mv:
Kan fortsætte medlemskabet i mæglerforeningen uden beregning. Der er dog egenbetaling for deltagelse i arrangementer.