Skip to main content
Velkommen til Ejendomsmæglernes
Landsorganisation
Ejendomsmæglernes landsorganisation
har eksisteret siden 1977

Prisliste

Oversigt medlemskategorier og priser pr. 01.01.2024:

Gebyr for indmeldelse til GELO: kr. 0,- pr. forretningssted for nye medlemmer.

EL Kontingent:
Grundbeløb pr. forretningssted kr. 8.750,00 + moms
Tillæg 1 – 4 ansatte kr. 3.000,00 + moms
Tillæg 5 – 8 ansatte kr. 6.000,00 + moms
Tillæg ved mere end 8 ansatte kr. 10.000,00 + moms
Senior/passive tidligere medlemmer kan fortsætte medlemskabet uden beregning, dog med
egenbetaling for deltagelse i arrangementer.
Beløbet dækker perioden 01.01. til 31.12. og opkræves halvårligt.

GELO Forsikringspræmie:
A medlem kr. 13.000,00 ingen moms (forretningsindehaver)
B medlem kr. 6.500,00 ingen moms (medindehaver eller ansat ejendomsmægler)
C medlem kr. 1.950,00 ingen moms (alle øvrige ansatte)
Forretningsindehavere/indehavere af selskaber uden registrering som ejendomsmægler,
skal underskrive en selvskyldnerkautionserklæring til afdækning af evt. krav mod
forretningsstedet.
Beløbet dækker for perioden 01.01 til 31.12. og betales helårligt.

Elitemæglerordning:
Er du elitemægler, eller har du en ansat elitemægler, opnår du som indehaver 20 % rabat på
forsikringspræmien.
For at opnå elitemæglerstatus kræves det, at man har været medlem af foreningen i et
fuldt kalenderår og have haft 5 sammenhængende år med registrering som ejendomsmægler
uden ”skader”.
Det er tillige et krav, at betalingsfrister for indbetaling af kontingent samt
forsikringspræmie overholdes.

Formularafgift til DE for brug af formularer er inkluderet i medlemskabet af EL!