Skip to main content

VISIONER FOR EL

Foreningen EL
VI ønsker at være en lille forening af mindre og selvstændige mæglerforretninger der ofte består af 1-4 personer hvoraf indehaveren selv er ejendomsmægler. Vores medlemmer har hurtig og let kontakt til sekretariat og bestyrelse. Vi er ikke længere væk fra medlemmet end din mail eller telefon. Vi har ingen tvungen deltagelse i kurser eller arrangementer, men forudsætter til gengæld at medlemmerne overholder vort etiske regelsæt og løbende holder sig ajour med ny lovgivning og regler.
Vi afholder selv kurser og seminarer, hvoraf en del foregår som indlæg til den årlige Generalforsamling eller til vores Sensommerkursus i Flensborg.
Derudover der ansøges økonomisk tilskud til medlemmernes deltagelse i andre brancherelaterede kurser. Vi er ikke styret oppefra af nogle få store. Her kan alle blive hørt!

Konkurrence
Benhård konkurrence, landsdækkende markedsføring, synlighed og stordrift, gør det bestemt ikke lettere at drive en lille selvstændig mæglerforretning i dag. Til gengæld oplever vore medlemmer en frihed til at drive deres eget koncept, uden tvang eller overordnede økonomiske pålæg om fornyelser/ændringer man ikke har lyst til. Vore medlemmer ejer selv deres forretninger – ingen er franchisetagere med den risiko dette indebærer.
Vi tror på at mindre virksomheder med indehaveren selv ved roret og en ansvarlig og personlig kontakt til kunderne, stadig betyder noget for en del danskere.
HUSK – trods store supermarkeder findes der stadig en del mindre specialforretninger med uvildig professionel betjening og rådgivning. Her kommer mange hvis det er vigtigt – tror vi!
SKAB TILLID hos kunderne – mange af os har tillid til vores læge, tandlæge, automekaniker osv. Så hvorfor ikke også til ejendomsmægleren?

Økonomi
El´s økonomi har været sund og stabil over de seneste år og er i fortsat fremgang. Derfor har vi med stor succes kunnet tilbyde vores medlemmer flere og større årlige arrangementer. Herunder kan især nævnes studietur til Malaga, Generalforsamling på Hotel d’Angleterre flere gange, sensommerkursus i Flensborg og seneste tiltag: 2 årlige interne heldagskurser til en favorabel pris.
Bestyrelsens mål er fortsat at kunne holde denne linje!
Vi ønsker at kunne holde udgifterne nede og tilbyde medlemmerne gode priser og tror på begrebet ”value for money”.

Medlemmernes indtjening
Alle har prøvet at arbejde ”gratis” på en sag i 6 mdr. uden at have tjent 1 krone, hvorefter sælger går til den næste mægler. Som selvstændige mæglere bestemmer vi hver især hvilket koncept vi ønsker at drive i vores forretninger. Hvis man befinder sig godt med Solgt eller Gratis modellen, bruger man bare den. Der er dog andre måder man kan vælge at bruge. Her kommer nogle tanker om dette. En startpakke der forudbetales ved sagens oprettelse og et fast beløb til dækning af markedsføring uanset salg! Herved er mægleren sikret dækning af alle udgifter i forbindelse med sagens opstart samt dækning af betaling af udlæg til markedsføring i henhold til aftale – uanset om sagen bliver solgt eller ikke. Også priser pr. udført opgave, åbent hus eller fremvisning kunne overvejes. Det overordnede mål er, at mæglerne sikrer sig indtjening igennem hele forløbet.
EL ønsker at arbejde henimod en mere sikker og stabil indtjening for vore medlemmer i fremtiden.

En seriøs brancheforening
Som forening er EL en mindre brancheforening. Derfor er vi mere sårbare overfor fejl begået af medlemmerne. Det kan være sager i Klagenævn, Disciplinærnævn eller erstatningssager. Uanset hvilke sager der måtte opstå hos et medlem, forsøger vi via vort Sekretariat at tage sagen i opløbet, forlige den eller i værste fald at lade den overgå til vores advokatfirma. Som bekendt kan alle begå fejl, men hvis det samme medlem i flere tilfælde bevidst tilsidesætter god ejendomsmæglerskik og vore etiske regler, kan vi se os nødsaget til at ekskludere et medlem. Det sker yderst sjældent, men kun således kan vi også i fremtiden fremstå som en seriøs brancheforening. Vort mål er seriøse medlemmer og meget få klage-og/ eller erstatningssager!

IT- udvikling
Det er EL´s klare ønske at holde vores hjemmeside løbende opdateret. Herved signalerer vi overfor nye som gamle medlemmer, at vi er en tidssvarende brancheorganisation og et godt alternativ.

Medlemsudvikling
EL ønsker en stabil og svagt stigende medlemstilgang hvor der stilles krav til nye medlemmer som søger optagelse. Nogle får et pænt ”nej tak” og andre bliver optaget hos os.
Medlemsudvalget vurderer i fællesskab den enkelte ansøger og træffer derefter en fælles beslutning. Vi har ingen ambitioner om et større vokseværk. Det ville kun give en meget større administration og større udgifter.
Vi er stolte af vores forening og mener helt klart, at vi er et fordelagtigt alternativ.